Stacks Image 262103

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Mörbylånga kyrka Öland


Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0
Bok: ”Mörbylånga kyrkor. Kulturhistoriskt inventarium”. Sveriges kyrkor Öland. Ragnhild Boström 1997.

Gps: 56.5196,16.3986

Stacks Image 262117