Stacks Image 262132

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Borgholms kommun
Räpplinge kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Räpplinge kyrka Öland

Producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.8285,16.6648

Stacks Image 262125