Stacks Image 262130

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Ås kyrka Öland


Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.2383,16.4489

Stacks Image 262123