Stacks Image 262112

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Torslunda kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Torslunda kyrka Öland

Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.6333,16.5152

Stacks Image 262102