Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Stenåsa kyrka Öland


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Webb: Ölänningen.com
Folder: ”Stenåsa kyrka”

Gps: 56.5145,16.6008

Stacks Image 262077