Stacks Image 262131

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Smedby kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Smedby kyrka Öland

Smedby kyrka är byggd norr om den gamla kyrkan som var uppförd på 1100-talet och var en verklig försvarskyrka. Och den var enda kyrka på Öland som intresserade Carl von Linné när han besökte Öland 1741. Hans skrev att kyrkan var så sällsam att han aldrig sett dess make.
Han berättade också att den gamla kyrkan hade så små fönster att den var skum och lockade besökarna till sömn. Få hade tillfälle att vare sig se prästen eller höra honom predika.

Den medeltida kyrkan revs 1851 och den nuvarande kyrkan i nyklassicistisk stil uppfördes av byggmästare Peter Isberg fritt efter en ritning av Johan Adolf Hawerman som var arkitekt vid Överintendentsämbetet. Kyrkan var klar 1853. I öster tillkom också en femsidig sakristia

Ursprungligen hade den nya kyrkan ingång både i väster och i söder, men 1952 murades den södra porten igen. Vid samma tillfälle genomgick interiören en kraftig förändring, främst i och med att koret byggdes om. Ett tunnvalv och två sidorum, som ramar in altaret, byggdes och med detta kom koret att avskiljas från kyrkorummet. Arkitekt vid ombyggnaden var Ärland Noreen.

Altaruppsatsen från 1755 är skulpterad av Anders Dahlström den äldre. Dessa skulpturer är nu utplacerade på andra platser i kyrkan sedan en ny målning - Kristi uppståndelse av den skånske konstnären Axel Smith från 1958 - har placerats i ramverket.

Predikstolen från 1698 är troligen snidad av Anders Colleur. Nästan ett sekel senare försågs den med ornament av Anders G Wadsten.

Dopfunten är ett gotländskt hantverk , utförd under första halvan av 1200-talet av en stenmästare som eftervärlden har valt att kalla Calcarius.

Votivskeppet som hänger i taket är en modell av barken Refanut, och skänktes till kyrkan 1956.

1896 byggde E. A. Setterquist & son i Örebro, ett orgelverk med en fasad som ritades drygt 10 år tidigare av August Johansson. Orgeln renoverades 1935 och byggdes sedan om 1952 av Einar Berg i Stockholm.
Stacks Image 262121