Stacks Image 262131

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Smedby kyrka Öland


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.4069,15.4325

Stacks Image 262121