Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Segerstads kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Segerstads kyrka Öland

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.3613,16.5364

Stacks Image 262077