Stacks Image 262165

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Norra Möckleby kyrka Öland


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: "Välkommen till Norra Möckleby kyrka".

Gps: 56.6475,16.6794

Stacks Image 262155