Stacks Image 262035

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Mörbylånga kommun
Algutsrums kyrka Öland

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Algutsrums kyrka Öland

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Öland- Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2016. ISBN 10: 91-7209-297-1
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.6788,16.5281

Stacks Image 262014