kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mörbylånga kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Algutsrums kyrka Öland


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ölänningen.com
Bok: ”Öland- Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2016. ISBN 10: 91-7209-297-1
Bok: ”Medeltidens kyrkor och kapell på Öland”. Stig Lundh. 2014. ISBN 978-7527-063-0

Gps: 56.6788,16.5281

Stacks Image 262014