kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kalmar kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Ljungby kyrka Kalmar


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Munka Ljungby församling.
Pdf: ”Ljungby kyrkogård - kulturhistorisk inventering”. Kalmar Läns Museum 2006 Cecilia Ring.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.6324, 16.1689

Stacks Image 262078