Stacks Image 262100

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Ljungby kyrka Kalmar län


Framtagen av C Smedberg för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Munka Ljungby församling.
Pdf: ”Ljungby kyrkogård - kulturhistorisk inventering”. Kalmar Läns Museum 2006 Cecilia Ring.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.6324, 16.1689

Stacks Image 262078