Stacks Image 262067

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Uråsa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Uråsa kyrka


Framtagen av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenska kyrkan i Växjö.
Pdf: ”Sigfridsleden”.

Gps: 56.6979,149136

Stacks Image 262060