Stacks Image 262069

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Tolgs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Tolgs kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Karaktärisering och kulturhistorisk värdering Tolgs kyrka”. Smålands museum David Fuchs.

Gps: 57.0916,14.8257

Stacks Image 262062