Stacks Image 262127

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Älmhults kommun
Pjätteryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Pjätteryds kyrka

Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Göteryds pastorat.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”När satan hoppade från kyrktornet i Pjätteryd”.
Bok: ”Växjö stift i historia och nutid”. Göran Åberg 2007. ISBN 978-91-88552-71-6