Stacks Image 262109

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Älmhults kommun
Hallaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hallaryds kyrka

Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Göteryds pastorat.

Källor:
Webb: Göteryds kyrkliga samfällighet.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Elfströmsorgeln i Hallaryd”. Max Kristiansson. Ur Församlingsblad för Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd sommaren 2020.
Pdf: Församlingsblad om kyrkklockan.
Pdf: Inventarier från Hallaryd i Forsbacka kyrka.
Bok: "Hallayds kyrka och dess föregångare". Gunnar Tetzell 1963.

Gps: 56.4857,13.8857

Stacks Image 262123