Stacks Image 262095

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Annelundskyrkan Ljungby

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Annelundskyrkan Ljungby

Annelundskyrkan uppfördes 1972 på Skogskyrkogården i norra delen av Ljungby, efter ritningar av länsarkitekt Hans Lindén, som redan 1965 hade ritat den intilliggande klockstapeln.

Ursprungligen var kyrkan tänkt som ett nytt gravkapell eftersom det gamla gravkapellet öster om kyrkan var för litet. Under byggnadsskedet ändrades dock planerna och det tänkta kapellet invigdes i stället av biskop Olof Sundby som kyrkobyggnad.

Det tidigare gravkapellet från 1929 är sedan mitten av 1990-talet minnes- och meditationskapell för alla oavsett religionsåskådning.

Annelundskyrkans båtliknande exteriör ska symbolisera Noaks ark. Ovanför entrén finns också en stiliserad fisk, en gammal kristen symbol, utförd av konstsmeden Tommy Wremp från Angelstad.

Inne i kyrkan finns bland annat utsmyckningar av Eva Spångberg som har skapat både kristusbilden ovanför altaret i koret och processionskorset.

Dopfatet i tenn är ett arbete av konstsmeden Åke Wremp från Angelstad.

Den mekaniska orgeln tillkom 1980 och är tillverkad av Johannes Künkels Orgelverkstad i Lund.

Men det är framför allt de målningar som Ljungbykonstnären Sven Ljungberg smyckade kyrkans interiör med som väcker uppmärksamhet.
Det var konstnären som själv på eget initiativ föreslog att kyrkans vita väggar skulle fyllas med målningar då han tyckte att rummet inbjöd till detta. Under tio månader, åren 2001 till 2002, målade 89-årige Sven Ljungberg väggarna i Annelundskyrkan. En väv klistrades på väggen då det inte gick att måla direkt på putsen.
Sven Ljungberg började måla fondväggen framme vid koret där han har återgett sin bild av paradiset som det avbildas på Bibelns första blad. Över Kunskapens träd simmar fiskar och under trädet befinner sig Adam och Eva samt en grupp vilande får. Kristus finns i Kunskapens träd och har fått en gloria av äkta guld. Sven fortsatte sedan att måla djur från alla världsdelar på korets sidor.
Dock har Adam och Eva blivit något av en vattendelare i församlingen. Somliga tycker det är stötande att visa två nakna människor i en kyrkmålning.

När målningen på fondväggen var klar påbörjade Sven arbetet med långsidorna föreställande Golgatavandringen. Till stationerna har han som underlag använt sina tidigare verk i Bo Setterlinds diktverk "Via dolorosa", från 1963.
Elva av de fjorton stationerna har fått plats på väggarna.

Den sista bilden, föreställande Jesus får lansstöten och dör, har fått en dubbelt så stor yta som övriga. Det står i Lukasevangeliet 23:46: ”Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas.”

Sven Ljungberg har lite varstans på väggarna gömt små djur - som i sig är kristna symboler.
Bland annat ser vi här en rödhake. Det berättades att rödhaken närmade sig Jesus på korset, sorgset kvittrande. Med vingen torkade den bort tårarna från hans kinder och med näbben försökte den dra ut törnena ur hans panna. Då föll en bloddroppe ned på rödhakens bröst och färgade dessa fjädrar för alltid röda. Jesus ska då ha sagt: Välsignad vare du! Varhelst du befinner dig ska glädje och lycka följa dig. Blå som himmeln skall dina ägg vara och hädanefter ska du vara Guds egen fågel.


När Sven Ljungberg slutligen målade läktaren och väggarna kring fönstren hade han i tankarna ett italienskt träd som heter ailanto och resultatet blev ett fritt skapande lövverk.

Efter att målningen i kyrkan var klar och invigd påpekade någon att ett viktigt djur saknades i paradiset - ormen! Varpå den då nästan 90-årige Sven Ljungberg skyndade hit på sin cykel och målade dit denna längst ner på trädet.

Sven Ljungberg dog 2010 och ligger begravd på Skogskyrkogården, bara ett stenkast från kyrkan.

Strax norr om Annelundskyrkan finns begravningsmuseet, inrymt i en vandringskyrka som kom på plats år 2000, och som tidigare, då den var stadsdelskyrka i Ljungby hed namnet Mariakyrkan. Byggnaden köpte man 1975 från Bergsjöns församling i Göteborg där den funnits sedan 1970.
Stacks Image 262114