kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Annelundskyrkan Ljungby


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.


Källor:
Webb: Ljungby pastorat.
Webb: janos.se
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi ISBN 91-89285-00-X
Folder: ”Välkommen till Annelundskyrkan Ljungby”.
Pdf: ”Ljungby skogskyrkogård”. Pernilla Wandestam Smålands museum rapport 2007.

Gps: 56.8431,13.9400


Stacks Image 262078