Stacks Image 262095

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Annelundskyrkan Ljungby

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Annelundskyrkan Ljungby

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Ljungby pastorat.
Webb: janos.se
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi ISBN 91-89285-00-X
Folder: ”Välkommen till Annelundskyrkan Ljungby”.
Pdf: ”Ljungby skogskyrkogård”. Pernilla Wandestam Smålands museum rapport 2007.

Gps: 56.8431,13.9400

Stacks Image 262078