Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Ramkvilla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ramkvilla kyrka

Producera 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: "Ramkvilla kyrka". Lannaskede församling.
Pdf: ”Ramvilla kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Ramkvilla sockens historia”. Gustaf Ek 1951.

Gps: 57.2042,14.9501

Stacks Image 262099