Stacks Image 262121

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Lannaskede-Myresjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lannaskede-Myresjö kyrka

Redan 1819 hade biskop Mörner vid en visitation i Myresjö föreslagit att låta bygga en ny kyrka, då den gamla var både förfallen och för liten för den växande församlingen. Men först i mitten av 1860-talet togs frågan upp på alvar och tanken väcktes på att bygga en gemensam kyrka med Lannaskede, vars kyrka också var för liten.
Till slut kunde man enas om platsen för den gemensamma kyrkan; Hjälmåkra Västeräng där sockengränserna möts.

Arkitekt Edvard von Rothstein vid
Överintendentsämbetet i Stockholm anlitades som arkitekt, och till byggmästare utsågs Peter Johan Petersson från Göteryd, eftersom han lämnat lägsta anbudet för kyrkbygget - 64.200 riksdaler.

Sten för bygget hämtades från Hjälmåkra och från Broby Östergårds äng. Sand togs i Myresjö.

Kyrkan som var klar att ta i bruk år 1879 invigdes påföljande år.

Samtidigt med kyrkobygget uppfördes också två kyrkstallar, ett för Myresjö och ett för Lannaskede. Vid parkeringsplatsen står ännu delar av Myresjös kyrkstallar kvar, om än i moderniserat skick.

Själva kyrkogården anlades 1878, men sockenkänslan var stark under lång tid och fortfarande i slutet av 1940-talet tillämpades seden att de döda från Myresjö begravdes på den östra delen av kyrkogården, alltså mot Myresjö, och de döda från Lannaskede på den västra sidan.

I tornet hänger tre klockor. Mellanklockan från 1400-talet var tidigare storklocka i Lannaskede kyrka. Storklockan och lillklockan, omgjutna på 1700-talet, hängde tidigare i Myresjö kyrka.

Dopfunten av slipad gotlandskalksten
är ritad 1945 av arkitekt Karl Martin Westerberg med reliefer av skulptören C O Avén.

En del inventarier har förts över från församlingarnas gamla kyrkor, till exempel Myresjö gamla kyrkkista som är från 1400-talet.
Kyrkans orgel med 13 stämmor byggdes av Per Larsson Åkerman i Stockholm och levererades 1878. Från Sävsjö järnvägsstation transporterades verket till kyrkan med parhästar från sex hemman. Per Larsson Åkerman grundade senare Åkerman & Lund Orgelbyggeri, som fortfarande existerar och nu är Sveriges äldsta orgelbyggarfirma.

1881 fick kyrkan en altartavla som målats av Ludvig Frid. Han hade kopierat Carl Blochs m
ålning ”Kommen till mig”. Tavlan, som nu hänger under läktaren flyttades i mitten av 1930-talet undan eftersom man fann den för liten och oansenlig
I stället gick man till överdrift åt andra hållet och installerade en ny altarprydnad i form av ett gigantiskt krucifix i silverpoppel, snidad av Stockholmsskulptören Adolf Jonsson, som ursprungligen kom från trakten.
Efter 30 år flyttades detta krucifix undan eftersom församlingen fann den ”oestetiskt”, och istället inköptes den nuvarande altaruppsatsen i form av en glasmosaik symboliserande Treenigheten, utförd av konstnär Arvid Wallinder från Nässjö.

2005 ställdes altarmosaiken på ett stativ bakom altaret för att möjliggöra mässa ”versus populum”, det vill säga där prästen kunde försätta gudstjänsten vänd mot församlingen.
Stacks Image 262098