Stacks Image 262121

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Lannaskede-Myresjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lannaskede-Myresjö kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lannaskede-Myresjö kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Muntlig information.

Gps: 57,3777.14.9355

Stacks Image 262098