kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vetlanda kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Lannaskede-Myresjö kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Lannaskede-Myresjö kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Muntlig information.


Gps: 57,3777.14.9355

Stacks Image 262098