kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vetlanda kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Korsberga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Pdf: ”Korsberga kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen Jönköpings Läns Museum
2006.

Gps: 57.307,15.1237

Stacks Image 262038