Stacks Image 262054

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Korsberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Korsberga kyrka

Framtagen av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Pdf: ”Korsberga kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen Jönköpings Läns Museum 2006.

Gps: 57.307,15.1237

Stacks Image 262038