Stacks Image 262162

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Gyllenfors kapell

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gyllenfors kapell

Redan 1931 hade man anlagt en kyrkogård på platsen efter förslag vid en kyrkostämma i Anderstorp nio år tidigare. Invigningen av kyrkogården förrättades av dåvarande kontraktsprosten Carl August Berggren.

Kapellet uppfördes 1937 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten i Jönköping Göran Pauli, som gudstjänstplats för det växande Gyllenforsområdet som då tillhörde Anderstorps församling.

1951 överfördes Gyllenfors kapell till Gislaveds församling.

När kapellet skulle fylla 40 år skedde en renovering under ledning av arkitekten Per Rudenstam från Jönköping, som då bland annat ritade dopfunten.

Kapellet fick sina djärva färger - gult, blått och rödbrunt, färgsatta av konstnären Pär Andersson, som även har målat altartavlan som skildrar Jesu bönekamp i Getsemane och den första nattvarden. Ovanför en guldfärgad soluppgång som påminner om uppståndelsen.

Ett träkrucifix av bildhuggaren Ingvar Fröberg från Smålandsstenar installeras 1957 i koret.

På den gamla predikstolens plats i koret hänger en bonad tillverkad av den Stockholmsfödde lärarinnan och konstnären Carin Maltesson, som bodde tillsammans men sin make Gunnar i Virvhult i Gislaveds kommun.
Bonaden som är skänkt av kvällssykretsen 1984 skildrar två bedjande människor vid korset omramat av Gyllenforstallar.

Nattvardssilvret som till vardags förvaras på annan plats har tillverkats 1941 av den kände dansk-svenske silversmeden och hovjuveleraren Wiwen Nilsson i Lund.
En brudkrona i förgyllt silver är tillverkad 1943 av guldsmedsfirman G Dahlgren i Malmö och är en gåva från Gyllenfors kyrkliga ungdomskrets.

Orgeln är en så kallad Mariaorgel, byggd 1974 av Zetterquist & Son i Strängnäs. Denna ersatte en kororgel byggd 1948 av Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg.

Kapellets arkitekt Göran Pauli har även ritat klockstapeln som har en något annorlunda arkitektur än kapellet och som kan upplevas äldre trots att den är uppförd 1937, men arkitekten Pauli blandade medvetet olika formspråk och ideal från vitt skilda tidsepoker.
Stacks Image 262180