Stacks Image 262162

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Gyllenfors kapell

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gyllenfors kapell

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Gislaveds församling.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.2927,13.5531

Stacks Image 262180