Stacks Image 262162

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Gryteryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gryteryds kyrka

Gryteryd nämns i skrift första gången år 1342, men enligt anteckningar byggdes den första kyrkan på platsen först omkring år 1500. Denna stod dock inte speciellt länge, för enligt traditionen brändes kyrkan ner under det Nordiska sjuårskriget strax före år 1570.
Strax därefter byggdes det som var föregångaren till dagens kyrka, och som man vet med säkerhet stått på samma ställe som den nuvarande.
Kyrkan var uppförd av timrat fur och hade en målad takpanel från år 1630. Delar av denna målning finns att se på kyrkvindens yttertak, där det finns bilder på djur, lövverk och ornamenterade slingor.

När man byggde den nuvarande kyrkan på 1760-talet återanvändes en del virke från den gamla kyrkobyggnaden. Kyrkan uppfördes av byggmästare Bengt Knutsson i Södra Unnaryd, och invigdes 1769. Det dröjde dock till 1822 innan tornet uppfördes, ritat av Axel Almfelt vid Överintendentsämbetet.

Målningarna på kyrkan välvda tak, på läktarfasaden och på bänkarnas dörrspeglar utfördes 1772 av Sven Niclas Berg från Reftele, och han lär också ha målat kyrkans första altarprydnad, som ska ha utgjordes av ett målats kors. Målningarna i takets mittparti skildrar yttersta domen.
Över altaret ser vi himmelriket - och längst ner över orgeln skymtar avgrunden med alla dess kval.
Mellan dessa ytterligheter är själva domsproceduren skildrad med de saliga på den högra sidan och de osaliga på den vänstra, allt enligt den ortodoxa läran. På ömse sidor av den dömande Kristus står Moses med budtavlorna och brodern Aron med den grönskande staven. En målning visar David med harpa, och texten ”Jag vil lofva Herran så länge jag lever lofsjünga min Gud så länge jag är här. Psaltaren 146 vers 2”.

En altarmålning från 1878 är målad direkt på väggen och har motivet ”Korsfästelsen”.

På första bänkens dörrspeglar finns makarna Jonas Magnus Gyllehammars och Maria Eleonora Gyllensvärds vapen. Makarna hade bidragit till byggandet av kyrkan. Dessa målningar är utförda av Samuel Lindgren som troligen var från Ljungby. Han har också låtit måla makarnas vapen i taket.

Ett series Pastorau visar alla församlingens kyrkoherdar och komministrar, med start i slutet av 1200-talet. Vi ser att först efter reformationen anges även efternamnen på prästerna.

Den fyrkantiga predikstolen är tillverkad 1791 av universalgeniet Sven Nilsson Morin i Gnosjö.

Dopfunten av trä är från 1691.

Ljusarmen på predikstolsväggen är från 1676, tillverkad av Jürgen Winkop.

Den mindre ljuskronan över mittgången inköptes 1746 på marknaden i Gislaved.

Orgeln som är mekanisk är byggd 1967 av Västbo Orgelbyggeri i Långaryd, men fasaden är från en tidigare orgel som daterar sig till 1868.
Den nuvarande är den femte orgeln som funnits i kyrkan. Den första köpte man in redan 1763 från Burseryds kyrka.
Stacks Image 262148