Stacks Image 262162

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Gryteryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gryteryds kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gryteryds kyrka - kulturhistorisk karaktärisering”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörens 2006.
Bok: ”Medeltida kyrkor i Östbo, Västbo och Sunnerbo”. Stig Lundh 2016. ISBN 978-91-7527-121-7
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1

Gps: 57.0920,13.1380

Stacks Image 262148