Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Fröderyds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Fröderyds kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Webb: ”Fröderyds kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 57.3202.14,8688

Stacks Image 262102