Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Fröderyds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Fröderyds kyrka

Den första kyrkan i Fröderyd var förmodligen en enkel stavkyrkan som uppfördes under tidig medeltid, men om denna vet man inget. Den första kända, en stenkyrka, byggdes i början av 1200-talet och låg på ungefär samma plats som den nuvarande. I sakristian finns en ritning av denna kyrka gjord av prosten Jonas Sandell, som var far till psalm- och sångdiktaren Lina Sandell, född i Fröderyd år 1832.

Och det är kanske just sångdiktaren Lina Sandell som lockar besökare, inte bara till kyrkan utan även till Sandell-museet som är inrymt i den gamla prästgården där Lina Sandell föddes. Och asken Ygdrasill, döpt efter världsträdet i den nordiska mytologin, där Lina Sandells satt i sin koja och skrev många av sina mest kända dikter, som ”Tryggare kan ingen vara”, ”Blott en dag ett ögonblick i sänder” och ”Bred dina vida vingar”. Bara för att nämna några få av de över 1700 dikter hon skrev.

Skulpturen av Lina Sandell är skapad Axel Wallenberg
.

I Sandellmuseet finns bland annat möbler från hennes barndomshem.

Vid mitten av 1800-talet var den gamla kyrkan nedsliten, mörk och trång. Och det var prosten Jonas Sandell som genomdrev uppförandet av en ny kyrka. Den gamla kyrkan revs och den nya som byggdes i mitten av 1850-talet blev en så kallad Tegnérlada.
Bygget skedde i en tid av kraftig befolkningsökning och namnet Tegnérlada kommer sig av att
biskopen i Växjö Esaias Tegnér förespråkade att socknarna skulle bygga nya kyrkor i modern utformning, stora nog att rymma hela socknens befolkning.
Även om Överintendentsämbetet inte tog några direktiv från biskopen sammanföll deras intentioner och många små medeltida kyrkobyggnader revs eller byggdes om i den stil som sedan föraktfullt kom att kallas just Tegnérlador.

I augusti år 1943 antände blixten kyrkan som brann ned. Man lyckades
dock rädda en del av kyrkans gamla inventarier. Men en orgel byggd av Johan Niklas Söderling i Göteborg, liksom klockorna, det gamla triumfkrucifixet, några målningar samt flera oersättliga föremål, blev lågornas rov. Rester av de nedsmälta kyrkklockorna finns i Sandellmuseet, och dör finns också en ovanlig lampa som från den gamla medeltida kyrkan.

De två klockorna i det nuvarande tornet
är båda gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. I storklockan ingår metall från de klockor som smälte vid branden.

Redan 1947, fyra år efter branden, hade församlingen uppfört en ny kyrka, den nuvarande. Ritningarna till denna hade gjorts av Stockholmsarkitekten Ärland Noreen vid Kungliga Byggnadsstyrelsen, det som tidigare hette Överintendentsämbetet.

Altartavlan i Fröderyd, som också räddades vid branden, och har motivet ”Kristi förklaring”, är en kopia av Frederik Westins altartavla som i original finns i Sankt Jakobs kyrka i Stockholm. Tavlan har målats av konstnären Johan Hellgren i Växjö, och det berättas att dåvarande kyrkoväktaren i Fröderyd någon gång i slutet av 1850-talet burit det tunga konstverket på sin rygg den sex mil långa vägen från Växjö!

Predikstolen är skuren av Axel Wallenberg, som alltså också skapat Lina Sandell-statyn som står i trädgården till gamla prästgården. Predikstolen har reliefer föreställan
de Kristus och de fyra evangelisterna.

Från den gamla kyrka räddades också dopfunten av sandsten. Dopfunten har på foten åtta lejonframkroppar och menas vara ett verk från 1100-talet av den så kallade Njudungsmästaren. På cuppan finns under rundbågsarkader djur i relief.

Orgeln med 21 stämmorna fördelade på två manualer och en pedal, byggdes 1955 av orgelbyggaren Nils Hammarberg i Göteborg, och är det första konsekventa exemplet på den så kallade orgelrörelsens strävan efter en återgång till idealen innan romantiken. Fasaden är ritad av arkitekt Leon Nilsson.

Kyrkan i Fröderyd äger en rikt dekorerad mässkrud med guld och silverbroderier från 1300-talet. Vidare har man en enkel skrud från 1700-talet och ett kalkkläde från samma sekel, som sägs vara en gåva av Lina Sandell. Kalkklädet finns numera uppsatt i en monter på kyrkans främre pelare.

Lina Sandells far Jonas Sandell drunknade i Vättern sommaren 1858, då han och dottern Lina, som då var 28 år gammal, var på väg till Göteborg med ångfartyget Linnea. Han ligger begravd på Fröderyds kyrkogård. Lina Sandell har sin sista viloplats på Norra begravningsplatsen i Solna.
Stacks Image 262142