Stacks Image 262085

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Ekenässjöns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ekenässjöns kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Vetlanda pastorat.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Folder: ”Ekenässjöns kyrka”.
Muntlig information.

Gps: 57.4880,15.0233

Stacks Image 262068