Stacks Image 262085

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Ekenässjöns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ekenässjöns kyrka

När man på 1950-talet gjorde en utredning i Växjö stift om vilka orter som var i behov av en så kallad småkyrka föll blickarna bland annat på Ekenässjön, som var ett samhälle i stark tillväxt och där man hade ganska långt avstånd till moderkyrkan i Vetlanda. 1965 fick därför arkitekt Per Runestam från Jönköping uppgiften att rita en kyrka med tillhörande församlingsgård.

Man bestämde sig för att bygga på en plats där det var en havreåker, och som betraktades och samhällets vackraste plats. Innan kyrkan uppfördes hade man i början sommartid friluftsgudstjänster här, och ett stort kors markerade platsen där kyrkan skulle byggas.

1970 påbörjades arbetet av Ekenäs Byggnads AB. Den första etappen blev byggandet av församlingsgården med samlingssal, barn- och ungdomslokaler, rum för konfirmandundervisning samt kök.
I den andra etappen uppförandes den tio meter höga klockstapeln av tryckimprengnerat virke. I den övre halvan av stapeln hänger två klockor från Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Den tredje och sista etappen 1971 blev byggandet av själva kyrkan, som dock till en början var en fristående byggnad. Gången mellan de båda huskropparna försåg först senare med tak.

Ekenässjöns kyrka invigdes den 10 december samma år av biskop Olof Sundby. Och i mars året efter var kyrkan orgel klar för invigning, byggd av Nye Orgelbyggeri av orgelbyggaren och musikdirektören Nils-Olof Berg.

Mycket av inredningen är skänkt av den kyrkliga syföreningen.

Altartavlan utgörs av en bildvävnad komponerad av Inga-Mi Wannerus-Rydgran, Jönköping, och vävd av Hemslöjden i Jönköping.
Konstnärinnan har inspirerats av psalm 604 ”Te Deum” ur 1937 års psalmbok, och bildvävnaden består av tre delar som förenas genom träkonstruktioner.

Inga-Mi Wannerus-Rydgran har även skapat kormattan.

På norra korväggen finns ett handsnidat krucifix som församlingen beställt av en träsnidare i Tyskland.

Dopfunten av trä har en dopskål från Ekenäs glasbruk. Över dopfunten hänger en ljuskrona i järnsmide, tillverkad och skänkt 1980 av Henning Andersson.

Ett processionskors är utfört av Eva Spångberg, Gamla Hjälmseryd. Hon valde att kalla sig förkunnare i trä, och har av Svenska kyrkan tidning röstats fram som den mest betydande kvinnan inom Svenska kyrkan under 1900-talet.

Ljusbäraren skänktes till kyrkan 1990 av Linnéa Norén, som själv invigde ljusbäraren den 1 advent det året genom att då, på sin 87 års dag tända det första ljuset.

12 lampetter i smide placerade på väggarna i koret symboliserande de tolv apostlarna.
Stacks Image 262068