Stacks Image 262092

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Bäckseda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bäckseda kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Vetlanda pastorat.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Pdf: ”Bäckseda kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörensen. 2006.
Informationsskylt utanför kyrkan.
Muntlig information.

Gps: 57.4005,15.0771

Stacks Image 262086