Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Alseda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Alseda kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Alseda församling.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland”.Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin.
ISBN 91-7192-821-9
Pdf: ”Alseda kyrka.
Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning ”. Jönköpings Läns Museum Helene Stalin 2004.

Gps: 57.4208,15.2503

Stacks Image 262012