Stacks Image 262036

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Alseda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Alseda kyrka

När Alseda kyrka byggdes under andra halvan av 1700-talet som ersättning för en stenkyrka från 1100-talet, var Alseda ett regalt pastorat, vilket betydde att prästerna utnämndes direkt av kungen. Den pådrivande kraften bakom kyrkbygget var hovpredikanten Carl Johan Kempff som var kyrkoherde i Alseda mellan åren 1772 och 83. Han efterträddes av Olof Wallqvist som bara efter några år blev biskop i Växjö.
Båda hade direktkontakt med såväl kungen som Överintendentsämbetet vilket var en fördel för utformningen av kyrkobyggnaden.

1774 påbörjade byggmästare Johan Ahlström arbetet med uppförandet av den nya kyrkan, och det var också Olof Wallqvist som i egenskap av biskop fick inviga kyrkan 1788.

Altartavlan med motivet "Kristi korsbärande" utfördes 1845 av Sven Gustaf Lindblom från Kalmar.

Dopfunten av marmor kom till kyrkan 1947.

Kyrkans triumkrucifix som hänger ovanför den södra ingången är snidat omkring 1500. Krucifixet har restaurerats vid flera tillf
ällen och 1932 ritade arkitekten Westberg två av de då saknade evangelistsymbolerna.

I en nisch på den norra sidan hänger en bonad komponerad av textilkonstnär Alf Munthe, och anses vara ett konstverk av hög klass.

Ovanför bonaden finns ett huvudbanner, som tidigare fanns i den gamla kyrkan. Det är ett dubbelbanner, det bill säga att här finns två vapensköldar över den adliga ätten Gyllenpamp, och den friherrliga ätten Mörner af Tuna. Johan Gyllenpamp hamnade i början av 1700-talet, då han tjänade i Smålands kavalleri under Karl XII, i rysk fångenskap och kom hem först 1710. När han 51 år gammal hade stigit graderna och blivit överstelöjtnant gifte han sig med friherrinnan Beta Mörner af Tuna. Efter att de båda avlidit, hon 1739 och han 1742 fick de sin grav i Alseda kyrka.

Predikstolen är skapad av Erik Lundgren i Tälläng till kyrkans invigning 1788. Predikstolen målades och förgylldes första gången av bildhuggare Hassleqvist i Falköping.

Erik Lundgren har också målat den gamla altartavlan som hänger på södra väggen.

I den ovanlig stora och rymliga sakristian finns bland annat en målning som visar Korsfästelsen, och som är en kopia av en tavla som i original finns i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.

Den nuvarande orgeln är byggd 1981 av Nils-Olof berg i Nye. Fasaden härrör från 1862 års orgel som är byggdes av Johannes Magnusson från Nässja i Lemnhults församling. Kororgeln byggdes 1973 av Västbo orgelbyggeri och har tidigare stått i Bergunda kyrka strax söder om Växjö.

I sydöstra hörnet av kyrkogården finns en byggnad som anses vara från tidigt 1100-tal. Vad den ursprungligen använts till är inte känt, men kom så småningom att användas som tiondelada.
1989 omvandlades ladan till "sommarkyrka", alltså ett komplement till den stora kyrkan under sommarmånaderna. Andra våningen har gjorts i ordning till gudstjänstrum. Här finns nu ett stenaltare med relikgömma som förmodligen har sitt ursprung i församlingens allra första kyrka.
Altarprydnaden består av ett krucifix från Sydtyskland.
Man har också tagit i bruk en dopskål från 1600-talet, och överblivna kyrkbänkar har åter kommit till användning.
Stacks Image 262054