Stacks Image 262025

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Hamneda kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hamneda kyrkoruin

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB.

Källa:
Pdf: Hamneda medeltidskyrka. Länsstyrelsen.

Gps: 56.6977, 13.8472