kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ljungby kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Hamneda kyrkoruin

Hamneda medeltida kyrka ersattes i slutet av 1800-talet av en ny kyrka, som ligger bara ett kort stycke härifrån på andra sidan Lagan. Den medeltida kyrkan utgjordes av en ståtlig östtornskyrka, där tornet var placerat mellan långhuset och det smalare och rakt avslutade koret. Det fanns ingångar både i norr, söder och i väster. På 1700-talet fick kyrkan både ny sakristia och ett vapenhus.

Kyrkan var en av landets få östtornskyrkor.
I en del fall han man kunnat koppla samman denna typ av kyrkor med den tidiga kungamakten. Hamneda var tingsställe i Sunnerbo och det tycks också under medeltiden ha funnits en kastal, alltså en fristående tonliknande byggnad i direkt anslutning till kyrkan.

Kyrkan bör ha uppförts senast omkring 1200. Man har dels funnit mynt varav det äldsta är från 1240-talet. Och dopfunten som nu finns i den nya kyrkan dateras också till tidigt 1200-tal.

Anledningen till att man rev kyrkan och byggde en ny sägs vara att man genom ogenomtänkt planering av kyrkogården underminerat kyrkan och orsakat stora sprickor i fasaden.

Av den gamla kyrkan återstår idag stora delar av långhusets norra och södra väggar. Och i koret står det gamla murade altaret kvar.