kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Ödestugu kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Barnarp-Ödestugu pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Pdf: ”Ödestugu kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Robin Gullbrandsson 2006.
Häfte: ”Ödestugu kyrka. En beskrivning av Ödestugu kyrka och dess närmiljö”. Tomas Eklund 2012.

Gps: 57.6175,14.2907

Stacks Image 262092