Stacks Image 262106

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Ödestugu kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ödestugu kyrka

Producerad av Christer Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Webb: Barnarp-Ödestugu pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Pdf: ”Ödestugu kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Robin Gullbrandsson 2006.
Häfte: ”Ödestugu kyrka. En beskrivning av Ödestugu kyrka och dess närmiljö”. Tomas Eklund 2012.

Gps: 57.6175,14.2907

Stacks Image 262092