Stacks Image 262068

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Smålandsstenars kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Smålandsstenars kyrka

I samband med att biskop Sam Stadener visiterade församlingen 1935 väcktes tanken på att bygga ett kapell i Smålandsstenar, och en stiftelse bildades med dåvarande kyrkoherden i Villstad Herman Gabrielsson i spetsen, med uppgift att genomföra planerna. Förverkligandet drog dock ut på tiden.
Först i slutet av 1940-talet beslutade kyrkofullmäktige köpa in området Solbacken, då det var tillräckligt stort för att rymma både kyrka och kyrkogård. När begravningsplatsen invigdes 1956 fanns redan sedan 6 år tillbaka en klockstapel på platsen.
Men det dröjde ända till början av 1960-talet innan bygget av kyrkan påbörjades. Detta eftersom man först inte hade råd att bygga en kyrka med torn, vilket då var önskemålet.

Kyrkan ritades av arkitekten Rudolf Hall i Göteborg, som även bland annat ritat Bosebo nya kyrka utanför Gislaved. Men man blev ändå tvungen att ändra en hel del innan kunglig Majestät 1961 slutligen godkände ritningarna.

Den 29 augusti år 1964 invigdes kyrkan i Smålandsstenar av biskopen David Lindqvist.

Arkitekten Hall har även ritat kyrkans predikstol, altarrund och bänkar, emedan själva altaruppsatsen har gjorts av Bengt Liljedahl.

På korväggen finns en vävnad från år 1969, som symboliskt visar den Helige andes nedstrålande kraft över människorna. Konstverket som är nästan 6 meter högt har ritats av Barbro Nilsson och är tillverkad hos Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Kyrkans dopfunt och altare har gjorts av rödaktig kalksten från Öland.

Konstverket i järnplåt vid dopaltaret är skapat av Huskvarnakonstnären Gunnar Lundqvist.

Huvudorgeln har byggts av A Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Kororgeln är byggd av Västbo Orgelbyggeri i Långaryd.
Stacks Image 262054