Stacks Image 262068

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Smålandsstenars kyrka


Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Gislaveds pastorat
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.1634,13.4051

Stacks Image 262054