Stacks Image 262062

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Slottskapellet Jönköping

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Slottskapellet Jönköping

Slottskapellet på väster i Jönköping, som uppfördes redan 1694 är en av de äldre träbyggnaderna i staden.

Ritningarna till kapellet, som fick en planutformning likt ett grekiskt kors, upprättades av dåvarande landshövdingen i Jönköping Erik Dahlberg. Det finns likheter i grundutförandet bland annat med Gustav Adolfs kyrka i Karlshamn i Blekinge och Ramunderboda kyrka i Laxå, som båda också förmodligen hade Dahlbergh som upphovsman. Även om dessa båda kyrkor är betydligt större.

Slottskapellet var Västra församlingens kyrka ända tills Sofiakyrkan kunde tas i bruk 1888.

Vid en grundlig renovering av kapellet som genomfördes under senare delen av 1800-talet fick byggnaden tre tillbyggnader: vapenhus i norr och söder, samt sakristia i öster.

Altartavlan är målad av professor Sven Ljungberg från Ljungby, som hämtat motivet till tavlan från sin egen trädgård, och kom på plats i mitten av 1990-talet inför kapellets 400-årsjubileum. Då totalrenoverades också kapellet och fick bland annat ny färgsättning.

En oljemålning från 1737 föreställande ”Kristus i Getsemane” och som nu finns i sakristian är signerad Johann Cristian Zschotzscher.
Han hade samma år blivit godkänd av Göteborgs målarämbete, efter att under sin gesälltid förmodligen jobbat för målarmästaren Johan Christian Peterson här i Jönköping. Zschotzscher slog sig sedan ner i Växjö, där han under nära 30-år var ensam mästare i staden.
Flera andra kända målare började sin bana hos honom i Växjö. De mest kända är Sven Nilsson Morin från Gnosjö och Pehr Hörberg. Den senare finns för övrigt upptagen som medlem av Konstakademin med den ovanliga titeln ”Jordbrukare af bondeståndet, Kunglig Hof-målare”.

Slottskapellets predikstol skapades 1692 av Boråsbildhuggaren Gustaf Kihlman, och fanns tidigare i slottskyrkan, men flyttades hit efter en brand där 1737.

Orgeln som tidigare fanns i Kristine kyrka flyttades till kapellet 1853, och efter att ha varit obrukbar är den restaurerad och kan åter användas.

Vid arkeologiska utgrävningar i och runt Slottskapellet 1989-90 påträffades grundmurarna efter vad man tror är en senmedeltida tegelkyrka. Denna kyrka brandhärjade i slutet av 1500-talet och ersattes med ett mindre träkapell som stod fram till att det nuvarande kapellet byggdes i slutet av 1600-talet.
De individer som haft sin gravplats under kyrkans golv flyttades i samband med utgrävningen och återbegravdes på kyrkogården.

I en av gravarna på begravningsplatsen som omger kapellet vilar Hedvig Kristina Rydberg, som var mamma till Viktor Rydberg.
Gravstenen finns strax söder om kapellet och har en inskription som är hämtad ur hans egen dikt Träsnittet I Psalmboken: "Jag saknar min moder överallt. Hon var där väl, hon var nog när min barnasjäl."

Norr om kapellet finns ett gjutjärnskors till minne av skådespelaren Anders Collberg. Han var en på sin tid mycket firad skådespelare i Stockholm, men det är tyvärr inte därför han är ihågkommen - i vart fall inte här i Jönköping.
Sensommaren 1834 anlände han till staden med ett teatersällskap. Anders Collberg var sjuk, och dog några dagar efter ankomsten i kolera. På den tiden var det vanligt att gå och bese den döde, och eftersom Collberg var en celebritet kom många för att se liket – och därmed spreds smittan snabbt. Drygt var sjunde invånare i staden, mer än 600 män, kvinnor och barn dog därefter i sjukdomen.
Stacks Image 262044