kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Slottskapellet


Vill du istället se en film om kapellet?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion av bildspel: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Folder: "Slottskapellet i Jönköping".

_______

Gps: 57.7840, 14.1553

Stacks Image 262044