Stacks Image 262062

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Slottskapellet Jönköping

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Slottskapellet Jönköping

Framtagen av C Smedberg för Svenska kyrkan Jönköping.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Folder: "Slottskapellet i Jönköping".