Stacks Image 262062

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Slottskapellet Jönköping


Framtagen av C Smedberg för Svenska kyrkan Jönköping.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Folder: "Slottskapellet i Jönköping".

_______

Gps: 57.7840, 14.1553

Stacks Image 262044