Stacks Image 262097

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Näshults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Näshults kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Näshults kyrka”. Gunnel Granmo 1975.
Bok: ”Kyrkor Jönköpings län del 2”. Ulf Vibeke. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Den skeppsformiga timmerkyrkan i Näshult”. Stig Rydeman.
Muntlig information.

Gps: 57.2713, 15.3926

Stacks Image 262089