Stacks Image 262080

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Sävsjö kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Norra Ljunga kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Sävsjö pastorat.
Bok: ”Bönehus och kyrkor i Sävsjö kommuns nio socknar”. ISBN 91-972326-7-X
Bok: ”Sällsamheter i Småland - del 3 Småländska höglandet. Petter Åkerman. ISBN 91-29-59-3483

Gps: 57.3766,14.5949

Stacks Image 262070