kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Ljungarums kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping.
Bok: ”Draken på kyrktaket”. Gustaf Ruth 1991. ISBN 91-630-0886-6
Bok: ”Sveriges kyrkor - Småland Band 1 - Jönköpings och Huskvarnas kyrkor". 1940.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.7550, 14.1766

Stacks Image 262068