Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Ljungarums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ljungarums kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Svenska kyrkan Jönköping.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping.
Bok: ”Draken på kyrktaket”. Gustaf Ruth 1991. ISBN 91-630-0886-6
Bok: ”Sveriges kyrkor - Småland Band 1 - Jönköpings och Huskvarnas kyrkor". 1940.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.7550, 14.1766

Stacks Image 262068