Stacks Image 262043

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gnosjö kommun
Kävsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kävsjö kyrka


Framtagen av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Folder: ”Välkommen till Kävsjö kyrka”.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Kävsjö kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings länsmuseum Mattias Sörensen 2006.

Gps: 57.3154,13.9214

Stacks Image 262034