Stacks Image 262054

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gnosjö kommun
Kulltorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kulltorps kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Kulltorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Kulltorps kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias SörensenJönköpings Läns Museum 2007.

Gps: 57.2563,13.7851

Stacks Image 262038