Stacks Image 262054

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköping kommun
Kristine kyrka Jönköping

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kristine kyrka Jönköping

Kristine kyrka har fått sitt namn dels från en Italiensk martyr, men även från Sveriges dåvarande drottning Christina.
Grunden till kyrkan lades den 24 juli 1649, men byggnationen av kyrkan, som förmodligen ritades av slottsbyggmästare Hans Fleming drog ut på tiden och det skulle dröja hela 24 år innan det var dags för invigning - och då hade drottningen för länge sedan abdikerat och begett sig till Rom. Att det drog ut på tiden berodde bland annat på att bygget var dåligt utfört. Valven rasade när kyrkan var halvfärdig, och byggmästaren som hade slarvat var tvungen att utfattig och ruinerad lämna staden.

Det dröjde ännu längre innan tornet stod klart. Det dröjde 13 år efter själva kyrkobyggnaden, och var då betydligt högre än det nuvarande tornet. Kyrkan hade också från början en inredning i barock som nästan helt gick till spillo i en brand i slutet av 1700-talet.
Före branden var också valven mellan pelarna spetsbågiga på samma sätt som fönstren är ännu i dag.

Strax bortanför södra ingången kan vi på utsidan av kyrkan se en rad med stenar som markerar var det tidigare södra skeppet låg, innan branden år 1790.

Efter branden restaurerades kyrkan enligt mera nyklassicistiska stilideal; stramare med raka linjer: Ytterligare renoveringar har sedan genomförts genom åren.

Ursprungligen fanns gravar under hela kyrkgolvet. Dessa förstördes vid branden i slutet av 1700-talet - men två finns fortfarande markerade i Mariakapellet till höger om altaret. De övriga gravhällar som återfinns i kyrkan är hitflyttade från gamla kyrkan eller från Östra Kyrkogården.

På den norra väggen finns en tavla som har korsfästelsen som motiv. Det är en oljemålning från 1722, utförd av kyrkomålaren Edvard Orm, som även målat motiv i både Gränna och Hakarps kyrkor.

På den södra sidan av kyrkan ser vi en tavla föreställande musicerande änglar vid Kristi grav. Tavlan är målad i Rom 1881, men har Jönköpingsanknytning. Den är målad av Jönköpingsbördige Georg Pauli, som också ägnat sig väggmålningar och bland annat dekorerat Handelsbankens huvudkontor i Stockholm och Stockholms Stadshus, samt även gjort några små fina väggmålningar på prins Eugens Valdermarsudde.
På samma vägg här i kyrkan hänger också en stor textil, skapad av textillkonstnären Mary Moeschlin.

Altartavlan på den östra väggen är målad 1738 av fransmannen Pierre Jacques Cazes, och har motivet ”konungarnas tillbedjan av Jesusbarnet”. Strax under är den första nattvarden skildrad i förgylld relief.

Altarbrunet är komponerat av Anna-Lisa Odelqvist-Kruse som inspirerats av Viktor Rydbergs dikt ”Träsnittet i psalmboken”, ett av skaldens barndomsminne från just Kristine kyrka.Jag återkommer strax till Viktor Rydberg.
Krucifixet på altaret är skuret i elfenben och fäst på ett kors av ebenholts med inläggningar i valnöt och pärlemor samt med silverbeslag. Själva bilden av Jesus är troligen ett 1600-talsarbete.

Kyrkfönstren på båda sidor om altaret är från början av 1900-talet, uppförda av den tyske professorn Otto Linnermann från Frankfurt am Main, som för övrigt hade både en far och en bror som båda var professorer och verksamma som framstående fönstermålare - ett riktigt familjeyrke alltså. Det norra fönstret föreställer Jesu dop, det södra fönstret föreställer Kristi förklaring.

Kristine kyrkas 40-stämmiga kyrkorgel, som är byggd 1912 av Åkerman & Lund utanför Stockholm är en av landets bäst bevarade romantiska orglar. Orgelfasaden är från en tidigare orgeln som kom på plats i mitten av 1800-talet, och alltså äldre än själva orgeln.

Kororgeln är byggd 2012 i tysk barockstil av den tyske orgelbyggaren Kristian Wegscheider i Dresden. I kyrkan finns också en mindre orgel byggd 1960 av Nordfors & Co i Lidköping, ursprungligen för Österängskyrkan i Jönköping, men flyttades till Kristine kyrka i samband med att Österängskyrkan fick en ny orgel.

Viktor Rydberg gick för övrigt i skola i det som är Kristinagården, den gula byggnaden strax utanför kyrkan. Han har även skrivit om Kristine kyrka. I dikten Träsnittet I Psalmboken står det:
”Se, kyrkotornets gyllene kors, det flammar av solens lågor!
Där uppe brusar det ut en fors av malmens skälvande vågor.
Mot fjärran blånande Visingsö flyr klangen dånande över sjö,”

Vi ska nu ta oss till södra ingången - där vi för övrigt i gruset kan se en rad med stenar som markerar var det tidigare södra skeppet låg, innan branden år 1790.

Viktor Rydberg hade precis som många andra skolbarn ett behov av att klottra. På väggen på utsidan vid den södra ingången ser vi initialerna VR – Viktor Rydbergs eget klotter från mitten av 1800-talet.
Stacks Image 262038