Stacks Image 262054

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköping kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Kristine kyrka Jönköping


Framtagen av C Smedberg för Svenska kyrkan Jönköping.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping
Bok: ”Kristine kyrka, Jönköping - en beskrivning”. Gunnar Dinnetz
Bok: ”Sveriges kyrkor - Småland Band 1 - Jönköpings och Huskvarnas kyrkor. 1940.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 57.7821, 14.1790

Stacks Image 262038