kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Järstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”Järstorps kyrka och församling under sju sekel”- Göran Åberg. ISBN 978-91-633-5070-2
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.8027,14.1154

Stacks Image 262066