Stacks Image 262080

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Järstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Järstorps kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Svenska kyrkan Jönköping.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Jönköping
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”Järstorps kyrka och församling under sju sekel”- Göran Åberg. ISBN 978-91-633-5070-2
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.8027,14.1154

Stacks Image 262066