Stacks Image 262042

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Ceciliakapellet JönköpingFramtagen av Christer Smedberg.

Källor:
Bok: ”Sveriges kyrkor - Småland Band 1 - Jönköpings och Huskvarnas kyrkor. 1940.
Pdf: ”Vilhelmsro kyrkogård - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings läns museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Tidning: ”Första bysantinska kyrkan invigs”. Jönköpings-Posten 25 februari 2016. Johan Nallesjö.

Gps: 57.8110, 14.1546