Stacks Image 262080

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Järsnäs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Järsnäs kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Pdf: ”Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Järsnäs kyrka”. Byggnadsvårdsrapport 2007:102 Anders Franzén.

Gps: 57.7762,14.5610

Stacks Image 262066