kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Huskvarna kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ” Huskvarna kyrka”. A Sunnerhagen.
Bok: ”Huskvarna kyrka och församling under 100 år”. Göran Åberg. ISBN 978-91-633-3621-8

Gps: 57.7877,14.2738

Stacks Image 262060