Stacks Image 262086

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Huskvarna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Huskvarna kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ” Huskvarna kyrka”. A Sunnerhagen.
Bok: ”Huskvarna kyrka och församling under 100 år”. Göran Åberg. ISBN 978-91-633-3621-8

Gps: 57.7877,14.2738

Stacks Image 262060