Stacks Image 262086

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Huskvarna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Huskvarna kyrka

Redan på 1600-talet ritade landshövdingen Erik Dahlbergh ett första förslag till ett kapell i Huskvarna, men först långt senare gjordes ett gammalt krutmagasin om till kombinerat skolhus och brukskapell.

I början av 1900-talet donerade brukspatronen Wilhelm Tham 25 000 kronor till uppförandet av den nuvarande kyrkan, som sedan 1908 överlämnades som gåva till den dåvarande köpingen Huskvarna. Totalkostnaden för kyrka och klockstapel hamnade på 43 743 kronor och 20 öre.
Både kyrka och klockstapel ritades av Birger Damstedt. Dock var många besvikna när man såg den färdiga kyrkan eftersom den i sin fornnordiska stil kom att likna en norsk stavkyrka med liggande virke, och invändigt var takstolarna synliga med ändar utformade som drakhuvuden med stora gap. Som ett hednatempel tycket man. Och det sägs att självaste biskopen första vägrade att inviga kyrkan men att han till slut övertalades av brukspatron Tham.

Så småningom skedde en ombyggnad. Efter omfattande renoveringar som leddes av stadsarkitekten Göran Pauli i Jönköping, återinvigdes kyrkan i Huskvarna 1930. Predikstolen som tidigare varit placerad över altaret togs bort, och en ny skapad av bildhuggaren Osse Osbäck tillsammans med sonen Ingvar Osbeck placerades till höger om koret.
Orgeln fick samtidigt ny fasad ritad av Göran Pauli. Den ursprungliga orgeln som byggdes om 1930, byttes 1969 ut mot den nuvarande som är byggd av orgelbyggaren Bruno Christensen i Danmark. Orgeln har 33 stämmor i tre manualer och pedal.
Samma firma har även byggt kororgeln som är placerad längst fram till väster om koret.

Och i början av 1930-talet fick kyrkan det stora triumfkrucifixet som är skapad av skulptören Carl Oscar Avén från Stockholm, som gåva av Husqvarna Vapenfabrik AB.

Altartavlan som är i form av en triptyk är målad 1946 av konstnären Edvard Berggren. Altartavlans mittparti föreställer den uppståndne Kristus samt två romerska krigare. På den vänstra bilden syns Kristus tillsammans med de båda Mariorna och målningen till höger visar den uppståndne Messias och en krigshövdigsman.

Det stora fyrkantiga korfönstret är skapat av konstnärerna Ci och Kjell Jordahn från Båstad. Motivet är Vägen till ljuset, något som konstnärerna symboliserar med vad som kan vara både en dopfunt, nattvardskalk eller kyrkbänkar. Högst upp visas en gudssymbol.

1968 inköptes en ny dopfunt i granit, men den fick knappt 20 år senare ge plats för den äldre dopfunten av mässing, som då åter togs i bruk. Vid dop flyttas den fram och placeras då mitt i koret.

Ljuskronan i mittgången under orgelläktaren satt tidigare i brukskapellet, föregångaren till dagens kyrka.
Den stora mässingskronan närmast altaret är tillverkad 1889 vid Gusums bruk och skänktes av brukspatron Wilhelm Tham. Den mindre mässingskronan tillverkades 1885 av gelbgjutare Wennberg i Värnamo.

Två målade träreliefer som är placerade på norra och södra väggarna är skapade av konstnären Stig Henriksson från Huskvarna.

Vi ska avsluta på kyrkogården. Det stora korset tillverkad av ek från Visingsö är skapad av konstnär Calle Örnemark och kom på plats 2003.

Där kyrkans gravkapell ligger låg en gång Garpa skans. Skansen var under medeltiden en del av fästningen Rumlaborgs södra försvarslinje, strategiskt placerad vid Huskvarnaåns smalaste del.

Gravkapellet invigdes 1909 men stod senare under många år oanvänt, innan kapellet restaurerades och åter invigdes 2004. Det var kyrkans arkitekt Birger Damstedt som även ritade gravkapellet, och han ligger också begravd precis invid kapellet.

I stapeln hänger tre klockor. Den minsta är gjuten 1857 och hängde tidigare i klockstapeln till kapellet vid Husqvarna Vapenfabrik AB. Mellanklockan är gjuten år 1908 och den största klockan år 1950.
Stacks Image 262111